RobertDicksons

Inneboende

I 1800-talets Göteborg bodde många familjer trångt i små lägenheter med låg standard. Ibland flera familjer i en etta eller tvåa. Stiftelsens lägenheter var tänkta för en familj. Man ville säkerställa att vanligt folk fick möjlighet att hyra bostäder med god standard till rimliga villkor. Av donationshandlingarna framgår att man var restriktiv med inneboende, endast ett mindre antal kvinnor och änkor av god frejd skulle erbjudas rum.

Än idag är lägenheterna inom Robert Dicksons stiftelses koncern tänkta att nyttjas för en familj/hyresgäst. Antalet personer i lägenheterna skall vara rimligt i relation till lägenhetens storlek. Uthyrning till inneboende skall utgöra undantag och som ses som en tillfällig lösning. Den inneboende skall disponera ett eget rum. Det är inte tillåtet att hyra ut rum under kort tid mot mycket hög hyra, t ex Airbnb.

För att få hyra ut rum till inneboende krävs tillstånd av stiftelsen. Tillstånd ges som regel maximalt tre år.

Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Den inneboende skall betala en proportionelig andel av hyran. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Hyr du ut ett möblerat rum får du lov att göra ett påslag för möbler på 10-15 procent. Tar du ut för hög hyra har din hyresgäst rätt att vända sig till hyresnämnden för att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Dessutom riskerar du att förlora din hyresrätt.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenhet gäller reglerna om andrahandsuthyrning.

Du hittar blankett för ansökan och hyresavtal här:

Ansökan om tillstånd för inneboende

Avtal om uthyrning till inneboende

Vilka regler gäller?

Hyreslagens regler, JB 12 kap, gäller mellan dig och stiftelsen samt mellan dig och din inneboende. Läs mer på Hyresnämndens hemsida.

 

 

 

Adressändring

När du skall flytta skall du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du skall flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte skall ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan. Detta gör bovärden efter godkänd ansökan.

Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.