RobertDicksons

Inneboende

I 1800-talets Göteborg bodde många familjer trångt i små lägenheter med låg standard. Ibland flera familjer i en etta eller tvåa. Det fanns ingen trygghet i boendet, fastighetsägaren kunde säga upp en hyresgäst på kort varsel utan egentligt skäl. Detta ville Robert Dickson göra något åt och han donerade därför pengar anonymt till Göteborgs arbetarbostäder. Efter Roberts död donerade hans söner ytterligare medel och Göteborgs arbetarbostäder bytte namn till Robert Dicksons stiftelse. Man ville säkerställa att vanligt folk fick möjlighet att hyra bostäder med god standard till rimliga villkor. Lägenheterna var tänkta för en familj. Av donationshandlingarna framgår att man var restriktiv med inneboende, endast ett mindre antal kvinnor och änkor av god frejd skulle erbjudas rum.

Än idag är lägenheterna inom Robert Dicksons stiftelses koncern tänkta att nyttjas för en familj/hyresgäst. Antalet personer i lägenheterna skall vara rimligt i relation till lägenhetens storlek. Uthyrning till inneboende skall utgöra undantag och som ses som en tillfällig lösning. Det är inte tillåtet att hyra ut rum under kort tid mot mycket hög hyra. Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett beaktansvärt skäl i hyreslagens mening. En bostadslägenhet hos stiftelsen får inte användas till kommersiell verksamhet. 

 

Inneboende eller andrahandshyresgäst, vad är skillnaden?

  • Att hyra ut ett rum eller en del av din lägenhet medan du själv bor i lägenheten är att ha inneboende.
  • Du behöver inte ha vårt tillstånd för att ha inneboende men för att vi skall veta vem som bor i våra fastigheter vill vi att du skickar in en kopia av avtalet du upprättar med din hyresgäst. Avtal för inneboende hittar du här.
  • Att hyra ut hela eller delar av din lägenhet till någon/några andra medan du inte bor i lägenheten kallas för andrahandsuthyrning. Då krävs tillstånd från oss eller hyresnämnd!

Vilka regler gäller?

Hyreslagens regler, JB 12 kap, gäller mellan dig och stiftelsen samt mellan dig och din inneboende. Läs mer på Hyresnämndens hemsida.

Vad ska man tänka på när man hyr ut till inneboende?

  • Sätt upp tydliga regler och rutiner mellan dig och din inneboende.
  • Upprätta ett skriftligt hyresavtal, skicka en kopia till stiftelsen.
  • Som kontraktsinnehavare är det du som är ansvarig för bostadslägenheten, att hyran betalas och att din inneboende sköter sig. Du kan alltså bli uppsagd om din hyresgäst missköter sig, t ex stör grannarna.
  • Kontrollera att din och din inneboendes hemförsäkring ger dig fullt skydd om din inneboende skulle förorsaka skada.

Vilken hyra kan jag ta ut?

Hyran skall ligga i proportion till vad du själv har i hyra per kvadratmeter. Du kan lägga på ca 15% om rummet är möblerat och om det ingår tillgång till fler rum. Tar du ut oskälig hyra har din hyresgäst rätt att vända sig till hyresnämnden för att få tillbaka den del av hyran som är oskälig.

Skall jag betala skatt?

Skatt skall redovisas i inkomstslaget kapital. Du får ett schablonavdrag vid uthyrning. Du får dessutom göra avdrag för den hyra du själv betalar för den del du hyr ut. Observera att avdraget endast avser den yta din inneboende disponerar självständigt. Ta alltid del av aktuella skatteregler på  skatteverkets hemsida!

 

 

Adressändring

När du skall flytta skall du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du skall flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in.  Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Felaktig folkbokföringsadress innebär brott mot folkbokföringslagen och är straffbart. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte skall ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan. Detta gör bovärden efter godkänd ansökan.