RobertDicksons

Annedal

Kvarteret Bananen

Carl Grimbergsgatan 30-48

Under tidigt 1870-tal var bostadssituationen för Göteborgs arbetarbefolkning katastrofal, och årtiondet var en mycket expansiv period i stiftelsens historia. Bland annat lät man bygga de tio husen i kvarteret Bananen. Den äldre bebyggelsen i Annedal revs under 1970-talet med stiftelsens stenhus som ett av få undantag.