RobertDicksons

Byte av lägenhet

En hyresgäst får enligt lag byta sin bostadslägenhet mot en annan bostadslägenhet om hyresvärden går med på det. Hyresvärden måste däremot godkänna bytet. Godkännande av byte kan lämnas om du som hyresgäst har bott i lägenheten i tre år, har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Den eller de som ska byta till sig lägenheten hos stiftelsen måste uppfylla kraven i stadgarna på att vara vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster. I undantagsfall kan vi godkänna byte även vid kortare boendetid men ju kortare boendetid desto starkare måste skälen vara.

Ansöka om lägenhetsbyte

När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut och fyller i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte. Det är viktigt att tydligt ange varför man vill genomföra bytet, du måste också kunna styrka dina skäl. Besiktning av lägenheten kommer att göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

Byte utanför stiftelsen

Om den personen du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos stiftelsen skall bytesansökan och ekonomisk redogörelse fyllas i och skickas in. Dessutom skall kopia på dennes hyresavtal och arbetsreferens eller likvärdigt bifogas. I arbetsreferensen, som skall vara skriftlig, skall det framgå anställningstid, aktuell lön, yrke/arbetsuppgifter samt att den anställde är skötsam. Den ekonomiska redogörelsen skall styrkas på lämpligt sätt med aktuella handlingar t ex lönespecifikation samt utdrag från bank där såväl tillgångar och skulder framgår. Handläggningen av bytet sker i samråd med den andra bytespartens hyresvärd.

Byte inom stiftelsen, internbyte

Stiftelsen förmedlar inte byte mellan olika hyresgäster, däremot kan du hitta någon att byta med inom stiftelsen genom att lägga upp en bytesannons via Mina sidor. Annonsen har en begränsad publiceringstid och försvinner med automatik. Vill du förlänga tiden eller återaktivera din annons, kontakta stiftelsens kontor. När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut och fyller i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte samt ekonomisk redogörelse.

Godkännande av byte

För att stiftelsen skall godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boenden samt uppfyller stiftelsens riktlinjer för uthyrning av lägenheter.

Handläggningstid

Ansökan om överlåtelse ska göras skriftligen. Vi behöver normalt sex till åtta veckor för att handlägga ärendet, detta under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor.

Blankett för lägenhetsbyte finner du nedan och under fliken ”Blanketter”.