RobertDicksons

Andrahandsuthyrning

En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om hyresgästen låter någon annan använda lägenheten självständigt.

Hyresgästen måste ha hyresvärdens godkännande för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också när hyresgästen lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tidsbegränsad period kan du, om det finns beaktansvärda skäl, få hyra ut den i andra hand. Beaktansvärda kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid, sjukdom eller provboende med ny sambo. Dina skäl skall alltid styrkas på lämpligt sätt.

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten via Airbnb eller liknande webbsidor. Det är inte heller tillåtet att hyra ut rum under kort tid mot mycket hög hyra. Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett beaktansvärt skäl i hyreslagens mening. En bostadslägenhet hos Stiftelsen får inte användas till kommersiell verksamhet. 

Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten, att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig. Du kan alltså bli uppsagd om din hyresgäst missköter sig, t ex stör grannarna. 

Andrahandsuthyrning kräver alltid stiftelsens godkännande. Fyll i blanketten "Ansökan om andrahandsuthyrning" och upprätta ett skriftligt hyreskontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst, "Avtal om uthyrning i andra hand". Du hittar båda formulären här nedan.

Vid arbete eller studier på annan ort skall du kunna styrka dina skäl med intyg från arbetsgivare respektive kopia på antagning till utbildning.

Om du är utomlands skall du även ge en fullmakt till någon som du känner väl och litar på. Denna person kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta och skall inte vara din andrahandshyresgäst.

Gäller din ansökan samboprövning skall "Intyg samboprövning" bifogas samt kopia av den blivande sambons hyreskontrakt.

Vid sjukdom skall läkarintyg bifogas och vid längre utlandsvistelse kopia av resehandlingar.

När vi fått in din ansökan prövar vi om den kan godkännas eller inte. Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade till 1 år i taget. I normalfallet godkänner vi inte kortare uthyrningsperiod än sex månader.

Handläggningstid

Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras skriftligen. Vi behöver normalt 2-6 veckor för att handlägga ärendet, detta under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor!

Har du frågor om andrahandsuthyrning är du välkommen att kontakta vårt kontor vardagar 08.30-12.00 på telefon 031-381 64 00.

Blankett för andrahandsuthyrning finner du nedan och under fliken ”blanketter”.

Ta gärna del av Hyresnämndens information om andrahandsuthyrning.