RobertDicksons

Vår bostadskö

Robert Dicksons stiftelse skall skapa möjligheter för vanliga arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till skäliga hyror.

Med arbetare menas en person som inte har en högre chefsposition och som inte kan leva enbart på avkastningen från sin förmögenhet utan vars inkomst i huvudsak är beroende av lönearbete.

Vad som är skälig hyra följer av 55 § hyreslagen. Hyresnivån styrs av faktorer som storlek, standard och läge. Stiftelsen strävar efter så låga hyror som möjligt men kan inte gå med förlust. Enligt stadgarna skall 90 procent av vinsten investeras i byggnation.

Stiftelsens lägenheter har skälig hyra i hyreslagens mening. Hyresnivån i stiftelsens lägenheter är lägre än hyresnivån för lägenheter med samma bruksvärde hos andra hyresvärdar. Stiftelsen har ingen ägare som tar del av någon vinst. Allt överskott återinvesteras i stiftelsens lägenheter.

Lägenheter förmedlas till personer som är arbetsamma, ordentliga och företrädesvis gifta. Inkomsten måste vara tillräcklig för att klara av hyran på den sökta bostaden. 

Inkomsten skall kunna styrkas. Efter avstämning år 2018 med länsstyrelsen, som är stiftelsens tillsynsmyndighet, gäller att en månadsinkomst strax under 30 000 kr före skatt för en ensamstående med flera barn är rimlig som den högsta inkomstnivån. 

 

All vår köhantering sker via hemsidan

Kösystemet bygger på att man som sökande själv anmäler sitt intresse via hemsidan. Hur lång tid det tar att få ett erbjudande om visning blir därför beroende hur aktiva de köande är och på hur många intresseanmälningar som kommer in till oss på varje ledig lägenhet. Av de som anmäler sitt intresse gör vi ett urval främst baserat på kötid.

 

Registrering i bostadskön

Du registrerar dig som sökande i vår bostadskö genom "Mina sidor". Du kan registrera dig som sökande från 16 år. Du kan inte överlåta din köplats till någon annan.  

 

Uppdatering av köplats

Det är viktigt att du håller din ansökan aktiv så att du inte förlorar din kötid. Din kötid försvinner automatiskt om du inte loggar in igen inom loppet av sex månader. Du uppdaterar din köplats genom att logga in på "Mina sidor".

 

Intresseanmälan till ledig lägenhet

Lediga lägenheter publiceras på "Mina sidor". Du måste själv vara aktiv och bevaka lediga lägenheter. Du lämnar ditt intresse genom logga in på "Mina sidor" och registrera en intresseanmälan på den lediga lägenheten.

Anmäl bara ditt intresse till de lägenheter du verkligen är intresserad av. Det går bara att anmäla sitt intresse till maximalt fem lägenheter per gång. Dessutom, tackar du nej eller underlåter att svara på tre erbjudande förlorar du din köplats.

 

Erbjudande lägenhet

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den mest lämpade destinatären. Erbjudande om lägenhet går endast ut till sökande som fyllt i sin anmälan fullständigt. Är ni två sökande måste den andra partens uppgifter framgå på något sätt. Antingen som medsökande eller med en separat registrering. Notera i så fall detta i rutan "Övriga önskemål" under fliken "Önskemål lägenhet".

När anmälningstiden gått ut gör vi ett urval på 1-3 intresserade som får kontaktinformation via mejl eller brev. I samband med detta önskar vi få in en ekonomisk redogörelse som skall styrkas på lämpligt sätt med aktuella uppgifter (ej äldre än två månader) t ex lönebesked och utskrift från bank där det framgår samtliga tillgångar och skulder. Dessutom önskar vi kopia av nuvarande hyreskontrakt samt arbetsgivarutlåtande där det förutom anställningstid skall framgå att den sökande är arbetsam och skötsam. Läs gärna igenom vår lathund här nedan.

Handlingar som skall bifogas lägenhetsansökan.

 

För alla som söker bostad hos Robert Dicksons stiftelse gäller följande:

Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna ett hyresavtal.

Du skall ha en ordnad ekonomi, sedvanlig kreditprövning görs.

Du får inte ha en aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten och bör inte ha några betalningsanmärkningar

Du skall kunna visa upp goda vitsord från arbetsgivare och tidigare boende.

Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Rekommenderat maximalt antal boende per lägenhet är:

  • 1 rum och kök - två personer
  • 2 rum och kök - tre personer
  • 3 rum och kök - fyra personer
  • 4 rum och kök - fem personer

Får du förstahandskontraktet till en lägenhet skall du nyttja den som permanentbostad och folkbokföra dig på lägenhetens adress.