RobertDicksons

Vår bostadskö

Robert Dicksons stiftelse har efter grundandet 1856 arbetat efter donatorns intention och vilja, att uppföra sunda och väl försedda bostäder, som mot billiga villkor skall hyras ut till välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre bemedlade personer företrädesvis gift arbetsfolk.  

All vår köhantering sker via vår hemsida och vi går i första hand på kötid det vill säga hur länge du stått i vår kö.

Kösystemet bygger på att man som sökande själv anmäler sitt intresse via hemsidan. Kötiden blir därför beroende på hur aktiva de köande är och på hur många intresseanmälningar som kommer in till oss på varje lägenhet som är ledig. Av de som anmäler sig som intresserade till en ledig lägenhet gör vi ett urval främst baserat på kötid. Väntetiden till våra bostäder är lång, ofta överstiger den fem år.

Registrering i bostadskön

Du registrerar dig som sökande i vår bostadskö genom "Mina sidor". Du kan registrera dig som sökande från 16 år. Du kan inte överlåta din köplats till någon annan.  

Uppdatering av köplats

Det är viktigt att du håller din ansökan aktiv så att du inte förlorar din kötid. Din kötid försvinner automatiskt om du inte loggar in igen inom loppet av sex månader. Du uppdaterar din köplats genom att logga in på "Mina sidor".

Intresseanmälan till ledig lägenhet

Lediga lägenheter publiceras på "Mina sidor". Du måste själv vara aktiv och bevaka lediga lägenheter. Du lämnar ditt intresse genom logga in på "Mina sidor" och registrera en intresseanmälan på den lediga lägenheten.

Erbjudande lägenhet

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den mest lämpade destinatären. Erbjudande om lägenhet går endast ut till sökande som fyllt i sin anmälan fullständigt. När anmälningstiden gått ut gör vi ett urval på 1-3 intresserade som får kontaktinformation via mejl eller brev. I samband med detta önskar vi få in en ekonomisk redogörelse som skall styrkas på lämpligt sätt med aktuella uppgifter (ej äldre än två månader) t ex lönebesked och utskrift från bank där det framgår samtliga tillgångar och skulder. Dessutom önskar vi kopia av nuvarande hyreskontrakt samt arbetsgivarutlåtande där det förutom anställningstid skall framgå att den sökande är arbetsam och skötsam. Läs gärna igenom vår lathund här nedan.

Handlingar som skall bifogas lägenhetsansökan.

 

För alla som söker bostad hos Robert Dicksons stiftelse gäller följande:

Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna ett hyresavtal.

Du skall ha en ordnad ekonomi, sedvanlig kreditprövning görs.

Inkomsten måste vara tillräcklig för att klara av hyran på den sökta bostaden men får ej överstiga 6,4 inkomstbasbelopp/år. Inkomsten skall kunna styrkas.

Du får inte ha din inkomst från arbete i egen produktion (ej driva eget företag).

Du får inte ha en aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten och bör inte ha några betalningsanmärkningar

Du skall ha goda vitsord från arbetsgivare samt tidigare boende och vara en god granne.

Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.