RobertDicksons

Styrelse

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företrädes av styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen verksamhet och att stadgarna efterlevs. Stiftelsens styrelse tillsätts av Göteborgs stads kommunfullmäktige och består av nio ordinarie ledamöter. Direktören är föredragande i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i stiftelsen.

Styrelsen består av:

Sverker Cassberg (Ordförande)

Björn Oxe (vice ordförande)

Derya Tumayer (kassaförvaltare)

Mats Arnsmar

Marianne Engdar

Jöran Fagerlund

Allaedin Hedayati

Charlie Karlsson

Gerd Sabel