RobertDicksons

Styrelse

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företrädes av styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen verksamhet och att stadgarna efterlevs. Stiftelsens styrelse tillsätts av Göteborgs stads kommunfullmäktige och består av nio ordinarie ledamöter. Direktören är föredragande i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i stiftelsen.

Styrelsen består av:

Derya Tumayer (Ordförande)

Mats Arnsmar (vice ordförande)

Marianne Engdar

Sverker Cassberg (kassaförvaltare)

Allaedin Hedayati

Anna Skarsjö

Moa Lindh

Björn Oxe

Eva Sundén