RobertDicksons

Stiftelsens uppdrag

Robert Dicksons stiftelse har efter grundandet 1856 arbetat efter donatorns intention och vilja, att uppföra sunda och välförsedda bostäder, som mot billiga villkor skall hyras ut till mindre bemedlade personer företrädesvis ur arbetarklassen. Stiftelsens ändamål och syfte finns inskrivet i stadgarna och stiftelsen är skyldig att agera i enlighet med stadgarna.