RobertDicksons

Inför EU-toppmötet den 17 november

Den 16-17 november genomförs ett EU-toppmöte i Göteborg. Under dessa dagar kommer trafiksituationen i Göteborg att påverkas. Det kommer att innebära att såväl stiftelsens egen personal som leverantörer kommer att ha längre inställelsetider under torsdagen och fredagen. Vissa områden kan vara svåra att ta sig till under 16-17 november då polisen kommer att spärra av vissa delar av Göteborg.

Vår hissleverantör har gått ut med rekommendationen att undvika att åka hiss i möjligaste mån under perioden. Detta för att säkerställa att ingen behöver sitta fast under flera timmar.