RobertDicksons

Ändrade öppettider

Onsdagen den 10 januari håller kontoret på Stampgatan 15 stängt.

Felanmälan görs som vanligt via bovärdarnas telefoner eller mejl till felanmalan@robertdicksons.se.

Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer och gärna lägenhetens objektsnummer.