RobertDicksons

Amiralitetsgatan

Produktion av en ny förskola samt cirka 60 lägenheter. 

Start beräknas påbörja under hösten 2019.