RobertDicksons

2019 års hyresförhandling

Robert Dicksons stiftelse med dotterbolag har till Hyresgästföreningen i oktober 2018 framställt yrkande om hyreshöjning med 3,5% att gälla från den 1 april 2019.

Årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen har påbörjats men vi räknar dessvärre inte med att nå en överenskommelse i tid inför aviseringen avseende kvartal två, april-juni. Detta innebär att hyresreglering kommer att aviseras retroaktivt inför kvartal tre.