Stadsbyggnadskontoret inbjuder till samråd om detaljplan