Com Hem och TV4 media har nu slutit ett flerårigt avtal