Krokslätt

Kvarteret Nären

Framnäsgatan 22, Glasmästaregatan 11

Det vinkelformade huset i kvarteret Nären är byggt på 1950-talet och har på senare år genomgått omfattande renoveringar och byggnation av vindslägenheter.