Majorna

Kvarteret Gathenhielm

Bangatan 9-17

Vår fastighet på Bangatan i närheten av Stigbergsliden färdigställdes i mitten av 1990-talet. Här finns ett femvåningshus utmed gatan och fyra radhuslängor mot Gatenhielmska kulturreservatet.

Kvarteret Enhörningen

Allmänna vägen 34, Styrmansgatan 22

Stenhuset på Allmänna vägen 34 utgör nordvästra hörnet av kvarteret Enhörningen. På tomten fanns tidigare den så kallade "Wimanska gården" som finns avbildad i en väggmålning i entrén.

Styrmansgatan 24

Styrmansgatan 24 byggdes på 1930-talet och byggdes om 1989-1990. Vid ombyggnationen byttes kök- och badrumsinredning ut men många gamla detaljer sparades.

Styrmansgatan 28-32

Planering av byggnationen påbörjades i mitten av 1980-talet men det krävdes både återköp av gammal stiftelsemark och stadsplaneändringar innan bygget kunde starta och det dröjde därför ända till 1993 innan huset var klart för inflyttning. Huset består av två delar i en något stramare stil än övriga byggnader i kvarteret.

 

Kaptensgatan 21-27, Allmänna vägen 30-32

I mitten av 1980-talet revs den äldre bebyggelsen i denna del av kvarteret och 1989 stod det nya huset klart för inflyttning. Byggnaden har på ett tidstypiskt sätt delats in i mindre delar, en reaktion mot det tidiga 1970-talets ofta monotona arkitektur. De flesta lägenheterna har balkong in mot den gröna gården som inbjuder till lek och rekreation.

 

Kaptensgatan 29

Huset är formgivet i en stil typiskt för 1940-talet och det tidiga 1950-talet, även kallad den svenska "folkhemsarkitekturen". Den gamla köksinredningen finns bevarad.

 

 

Kvarteret Vagnborgen

Amiralitetsgatan 24

Stiftelsens landshövdingehus i kvarteret Vagnborgen är byggda på 1910- och 1930-talet. De båda huskropparna omsluter en stor innergård med generösa ytor för lek och rekreation för alla åldrar.