Landala

Kvarteret Sothönan

Landalabergen 11-13, 14-16, 25-27, 38-40

På Landalabergen har stiftelsen ett större bestånd av lägenheter fördelat på fyra fastigheter. Husen är byggda på 1970-talet.