Haga

Kvarteret Fänriken

Haga Östergata 5

I februari 1859 anmälde Styrelsen för arbetarebostäder till Göteborgs stad att man beslutat bebygga kvarteret Fänriken i Haga. De tvåvånings stenhusen ritades av arkitekt A W Edelsvärd och stod inflyttningsklara i oktober 1860. Husen är idag förklarade som Byggnadsminne och omsluter en gård som är känd för sin speciella och vackra trädgård.

 

Kvarteret Löjnanten

Västra Skansgatan 4/Kaponjärgatan 3

På denna tomt lät stiftelsen ursprungligen bygga sex trähus 1858. Dessa revs redan vid sekelskiftet och ersattes med nuvarande byggnad som ofta kallas "Slottet i Haga". Huset hade ursprungligen platt tak omgärdat av räcken som var avsett som rekreationsyta för hyresgästerna.

Kvarteret Majoren

Kaponjärgatan 2

Stenhuset i kvarteret Majoren stod klart för inflyttning i oktober 1899. Byggt som ett bostadshus för arbetare var det för sin tid något alldeles extra med sin detaljrika exteriör.