Nyheter

2020-05-28 Nationaldagskonsert den 6 juni

Robert Dicksons stiftelse och hyresgästerna på Haga Östergata 5 hade den 27 maj nöjet att välkomna Göteborgs symfoniker till vår fina gård i Haga för att spela in en del av sitt material till Nationaldagskonserten. Konserten kommer att publiceras som film den 6 juni på symfonikernas hemsida, www.gso.se

2020-04-09 Information från Göteborg stad

Med anledning av coronaviruset råder Folkhälsomyndigheten alla över 70 år och andra riskgrupper att begränsa sina nära kontakter med andra. Det innebär bland annat att man så långt möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i till exempel en affär. Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Svenska Röda Korset att samordna stadens volontärinsatser till seniorer och andra i riskgrupper. For English press "Läs mer"

2020-03-24 Förändringar av stiftelsens personalstyrka

Huvudkontoret kommer tills vidare arbeta i två lag, ett på kontoret och ett i hemmiljö, detta för att ytterligare minska risken för smittspridning. Vår ambition är att hålla en god service till våra nuvarande och blivande hyresgäster men vi ber om förståelse att handläggningstiden i vissa fall kan bli något längre än normalt. Bovärdarna arbetar som tidigare men iakttar extra försiktighet.

2020-03-20 Robert Dicksons stiftelse öppnar för att ge anstånd med hyran och flyttar fram de årliga hyresförhandlingarna

Ledningen i Robert Dicksons stiftelse agerar snabbt för att underlätta för våra hyresgäster som påverkas i spåren efter spridningen av Covid-19. Vi har idag beslut följande: Hyresgäster som får stora ekonomiska problem av Covid-19 kan få anstånd med hyran. Vi avbryter och flyttar fram införandet av de årliga hyresförhandlingarna till hösten

2020-03-17 Bovärd- och huvudkontor stänger tills vidare

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset har stiftelsen tagit beslut att stänga bovärd- och hurvudkontor för besök. Det gör vi för att minimera risken för smittspridning. Felanmälan skall i fortsättningen ske via telefon eller mejl.

2020-03-13 Information vid inloggning, bostadskön

Vid inloggning till bostadskön kommer ett meddelande upp om att det finns uppgifter som kräver samtycke. Detta gäller de uppgifter du själv skrivit i rutan "Övriga önskemål".

2020-03-05 Analogt tv-utbud upphör; nytt datum

Den 8 september 2020 upphör Comhems analoga utsändning av tv-kanaler. Utbudet blir fortsättningsvis helt digitalt. Mer information om förändringen finns på ComHems hemsida: comhem.se/digitalisering

2019-12-18 Hyresförhandling 2020

Nu börjar förhandlingarna om hyran för 2020. Beroende på din nuvarande hyra och hur din lägenhet är utrustad begär vi mellan 2 till 4 procents höjning

2019-11-26 Robert Dicksons stiftelse bygger i Gårdsten

Robert Dicksons stiftelse byggstartar 100-talet nya lägenheter i Gårdsten

2019-09-03 Nya regler avseende andrahandsuthyrning mm

Från och med 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning med mera. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.