RobertDicksons

Nyheter

2018-08-20 Robert Dicksons stiftelse har bytt telefonnummer

Robert Dicksons stiftelse har bytt telefonnummer, den automatiska vidarekopplingen har nu upphört.

2018-07-06 Till våra boende på Kryddhyllan och i Flatås

Din bovärd har nytt telefonnummer 031-381 64 14, gäller fr o m idag.

2018-07-06 Problem med att komma fram på Bovärdstelefonerna

Under fredagen den 6 juli kan det vara problem med att komma fram på telefon till våra Bovärdar. Vid behov av hjälp kan du maila till felanmalan@robertdicksons.se alternativt ringa till kontoret på telefon 031-381 64 00.

2018-05-28 Ändrade öppettider 7-8 juni

Den 7-8 juni kommer kontoret Stampgatan 15 vara stängt för utbildning.

2018-05-03 Vårstädning av parkeringsplatserna P-hus Amiralitetsgatan

Tisdagen den 15 maj kommer parkeringshuset på Bangatan/Amiralitetsgatan att städas. Information om alternativ parkeringsplats har skickats/mejlats ut till befintliga hyresgäster. Har du inte fått information, kontakta oss! 031-381 64 00.

2018-04-26 Carl Grimbergsgatan 44

Vi har tagit bort en felaktigt annonserad lägenhet på Carl Grimbergsgatan. Lägenheten kommer att publiceras igen, troligtvis någon gång under maj-juni.

2018-04-18 Fjärrveärmeavbrott på St Pauligatan 31

Vi har ett fjärrvärmeavbrott på Sankt Pauligatan 31. Värme och varmvatten beräknas vara tillbaka ca kl 16:00. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

2018-03-16 Årets hyresförhandlingar

2018 års hyror är nu klara. Robert Dicksons stiftelse med dotterbolag har tecknat en överenskommelse med Hyresgästföreningen avseende differentierade hyror mellan 0,25-2,8% att gälla från april månad 2018.

2018-02-22 Vattenavstängning Landalabergen 25-27 måndagen den 26 februari mellan kl 09.00 och 12.00

På grund av servicearbete på vattenledningssystemet i fastigheten stängs vattnet av i hela huset mellan klockan 09.00 och 12.00.

2018-02-02 Problem att komma fram på telefon till oss?

Vi har problem med våra telefoner vilket gör att det kan vara svårt att nå oss per telefon. Vi arbetar på problemet och det kommer att vara avhjälpt nu under förmiddagen.