RobertDicksons

Nyheter

2019-01-23 Robert Dicksons stiftelse söker projektledare

Stiftelsen kommer att rekrytera en projektledare och anställningsprocessen kommer att genomföras under våren.

2019-01-14 Nytt avtal med Itux

Robert Dicksons stiftelse har tecknat avtal med Itux om öppet fibernät

2019-01-14 Nya skyltar på våra fasader

Under våren kommer vi att successivt sätta upp nya skyltar med Robert Dicksons stiftelse på våra fasader i våra områden.

2018-12-21 Öppettider jul och nyår

Kontoret håller öppet som vanligt den 27-28 december och 2-4 januari. Vi är dock en mindre personalstyrka så vi ber om överseende om det tar längre tid att nå fram till oss via telefon eller mail.

2018-12-12 Robert Dicksons stiftelse är med och utvecklar Carnegie Brygga i Majorna

Robert Dicksons stiftelse har tillsammans med Riksbyggen, Hemsö och Liljewall arkitekter vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga i Majorna. Det är ett av Göteborgs bästa lägen där parkeringsytor vid älven ska utvecklas till en levande stadsdel med en blandning av bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer samt lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice.

2018-12-05 Information om 2019 års hyresförhandlingar

Robert Dicksons Stiftelse har påkallat förhandling avseende 2019 års hyror.

2018-11-21 Färdigställda bostäder under 2018

Vi är oerhört stolta över våra satsningar på nybyggnation. Stiftelsen har hittills i år producerat 201 hyresrätter av de 339 färdigställda hyresrätterna i Göteborg. Det innebär att stiftelsen står för närmare 60 % av all nyproduktion av hyresrätter i Göteborg.

2018-09-24 Robert Dicksons stiftelse

Med anledning av den senaste tidens artiklar i pressen och därmed efterföljande diskussioner vill vi som arbetar för Robert Dicksons stiftelse gärna klargöra hur vi arbetar för att uppfylla donatorns intentioner.

2018-09-21 Ändrade öppettider och telefontid den 25 september

Tisdagen den 25 september är vårt kontor på Stampgatan 15 stängt.

2018-08-20 Robert Dicksons stiftelse har bytt telefonnummer

Robert Dicksons stiftelse har bytt telefonnummer, den automatiska vidarekopplingen har nu upphört.