RobertDicksons

Vi bygger nytt

Robert Dicksons stiftelse har sedan den grundades 1856 arbetat efter donatorns Robert Dicksons intention att uppföra sunda och välförsedda bostäder, som mot rimliga villkor skall hyras ut till mindre bemedlade personer företrädesvis ur arbetarklassen.

Stiftelsen syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget stort i hela Göteborg. Vi är därför stolta över våra satsningar på nybyggnation.

De nya lägenheterna kommer att erbjudas de personer som står i stiftelsens bostadskö.