RobertDicksons

Vi bygger nytt

Robert Dicksons stiftelse har efter grundandet 1856 arbetat efter donatorns intention och vilja, att uppföra sunda och väl försedda bostäder, som mot skäliga villkor skall hyras ut till välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre bemedlade personer företrädesvis gift arbetsfolk.  

Stiftelsen syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget stort i hela Göteborg. Vi är därför stolta över våra satsningar på nybyggnation.

År 2017 hade stiftelsen 1 022 lägenheter i Annedal, Haga, Järnbrott, Krokslätt, Landala, Lunden och Majorna. Under åren 2018 till 2025 kommer det att tillkomma ytterligare cirka 650 lägenheter i Gårdsten, Flatås Park, Majorna och Karlastaden.  

De nya lägenheterna kommer att erbjudas de personer som står i stiftelsens bostadskö.