RobertDicksons

Vi bygger

Robert Dicksons stiftelse har efter grundandet 1856 arbetat efter donatorns intention och vilja, att uppföra sunda och väl försedda bostäder, som mot skäliga villkor skall hyras ut till välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre bemedlade personer företrädesvis gift arbetsfolk.  

Stiftelsen syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget stort i hela Göteborg. Vi är därför stolta över våra satsningar på nybyggnation.

Stiftelsen äger och förvaltar 1 205 lägenheter i Annedal, Haga, Järnbrott, Krokslätt, Landala, Lunden, Majorna, Gårdsten och Flatås. Under åren 2019 till 2025 kommer det att tillkomma ytterligare cirka 450 lägenheter i Flatås Park, Majorna och Karlastaden.  

De nya lägenheterna kommer att erbjudas de personer som står i stiftelsens bostadskö.