RobertDicksons

Vattenavstängning Landalabergen 25-27 måndagen den 26 februari mellan kl 09.00 och 12.00

På grund av servicearbete på vattenledningssystemet i fastigheten stängs vattnet av i hela huset måndagen den 26 februari mellan kl. 9.00 och 12.00.  

Vid vattenavstängning gäller:

Betrakta vattenledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Det innebär att du inte skall lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på vattenledningar.

Tänk på att vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Detta upphör normalt efter kortvarig spolning.

Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan komma att förskjutas utan att vi meddelar detta.