RobertDicksons

Uppsägning av lägenhet och bilplats

Uppsägning av lägenhet

När du säger upp din lägenhet vill vi ha din uppsägning skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och den skriftliga uppsägningen skall ha inkommit till stiftelsen senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden inleds vid närmast efterföljande månadsskifte, det vill säga är uppsägningen oss tillhanda den 15 maj, räknas uppsägningstiden från den 1 juni och ditt hyreskontrakt avslutas den 31 augusti. Efter det att din skriftliga uppsägning inkommit till oss skickar vi en bekräftelse på uppsägning till dig.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad, under förutsättning att uppsägningen sker senast en månad efter dödsfallet. Dödsfallsintyg med släktutredning från skattemyndigheten bifogas för att intyga rätten att säga upp dödsboinnehavarens kontrakt.

Uppsägning av bilplats

När du säger upp din bilplats vill vi ha din uppsägning skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och den skriftliga uppsägningen skall ha inkommit till stiftelsen senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden inleds vid närmast efterföljande månadsskifte, det vill säga är uppsägningen oss tillhanda den 15 maj, räknas uppsägningstiden från den 1 juni och ditt hyreskontrakt avslutas den 31 augusti. Efter det att din skriftliga uppsägning inkommit till oss skickar vi en bekräftelse på uppsägning till dig.

Nycklar/parkeringsdosor till garage och garagebur

Nycklar till garage återlämnas till oss på kontoret senast kl 10.00 den dag hyresavtalet upphör. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar närmaste efterföljande vardag senast kl 10.00.

Vid uppsägning av din lägenhet sker följande:

Avflyttningsbesiktning

En avflyttningsbesiktning sker alltid vid avflyttning. Tid bokas efter överenskommelse med våra förvaltare.

Visning

Du som står för hyreskontraktet på lägenheten är, enligt hyreslagen, skyldig att inom skälig tid visa lägenheten för nya hyresgäster.

Nycklar

Nycklar till lägenheten och andra utrymmen återlämnas till oss på kontoret senast kl 10.00 den dag hyresavtalet upphör. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar närmaste efterföljande vardag senast kl 10.00.

Städning

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Detta gäller även om du anlitat städfirma. När lägenheten lämnas över till ny hyresgäst skall den vara så väl städad att inflyttande hyresgäst bara har att flytta in. Förråd, uteplats eller balkong skall också tömmas och städas.

Stiftelsen gör en städbesiktning vid avflyttning. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den, debiteras du i efterhand för en flyttstädning utförd av städbolag.

 

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning pga dödsfall