RobertDicksons

Uppdatering av köplats efter mars 2016

Den 1 mars 2016 bytte vi till ett nytt webbaserat uthyrningssystem.

Vill du fortsätt att stå kvar som sökande i bostadskön måste du registrera dig igen. Du behåller ditt gamla anmälningsdatum om du återregistrerar dig före den 30 juni 2016.

Klicka på ”Mina sidor” och därefter ”Registrera dig” alternativt klicka på ”Registrera dig” i övre högra hörnet på startsidan, följ därefter anvisningarna.

När du fyller i dina personliga personuppgifter kommer vår databas automatiskt att känna igen dig och sammankoppla dig med det anmälningsdatum du haft i vårt gamla kösystem. Det innebär du behåller ditt anmälningsdatum/köpoäng sedan tidigare.

Om du har en e-postadress är vi tacksamma för att du uppger den eftersom det är ett bra sett att kommunicera via.

Du måste själv aktualisera din intresseanmälan genom att logga in med ditt personnummer (ÅÅDDMM-xxxx) och det personliga lösenord du valt vid registreringen.

För att bibehålla din köplats måste du logga in på ”Mina sidor” minst var 6:e månad. Du ser när din köregistrering upphör i den blå rutan till höger, ”Min profil” det innebär att du måste logga in igen före detta datum!

Vill du ändra något i din personliga profil loggar du in på ”Mina sidor” och ”Ändra min registrering”

Vill du ändra dina val, lägga till fritext i rutan ”Övriga önskemål” eller lägga till en medsökande, gör du detta under fliken ”Önskemål lägenhet”

Vid problem kontakta oss!

Då vi publicerar aktuell information på vår hemsida är det viktigt att alltid gå via ”Mina sidor” för att logga in i kösystemet!