RobertDicksons

Störningar

Störningar mellan 23.00–06.00

Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Grundregeln är att bara man själv skall höra sin musik, TV och andra ljud. Mellan klockan 23.00 till klockan 06.00 skall det råda fullständig ro i fastigheten. Självklart får man någon gång ha fest, även om samma regler gäller då, men meddela grannarna först så går det kanske bra att tänja något på tiden. Tänk på att avsluta festen i lagom tid och skruva ned musiken så att grannarnas nattsömn inte störs.

När någon stör är det oftast bäst att själv ringa på hos grannen och vänligt be denne dämpa sig. Om detta inte hjälper eller om det inte känns lämpligt att själv ta tag i saken, kontakta stiftelsen eller om det är utanför kontorstid, Störningsjouren! En utryckning av vår Störningsjour kan medföra att den störande parten blir ersättningsskyldig för utryckningskostnaden. Detsamma gäller vid okynnesanmälningar.

  • Försök i första hand tala med den störande parten.

  • Om detta inte går kontakta Securitas, 031-80 14 50.

  • Vid bekräftade störningar faktureras den störande parten.

  • Okynnesanmälningar faktureras anmälaren.

 

Så här arbetar vi med störningar

Om det inte känns lämpligt att själv kontaka den som stör, kontakta ansvarig uthyrare eller förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakter, administration.

Du får gärna ringa oss men för att vi skall kunna gå vidare med en varning och i förlängningen en uppsägningen behöver vi även en anmälan skriftligt.

Detta måste framgå av din anmälan:

  • Ditt namn och kontaktuppgifter.

  • När störningen ägde rum, datum och klockslag.

  • Vem som störde eller om personen inte går att identifiera, vilken lägenhet det gällde.

  • Vilken typ av störning och hur länge det pågick.

Beroende på typ av störning ringer vi och talar med personen eller skickar en skriftlig varning. Har inget nytt inkommit inom sex månader avskrivs ärendet. Det är alltså mycket viktigt att vi får kännedom om störningar som fortsätter trots varning.

 

Vid hot eller misstanke om brottslig verksamhet

Känner du dig hotad eller är orolig för att din granne far illa. Kontakta polisen! Detsamma gäller om du blir vittne till eller misstänker brott.