RobertDicksons

Störningar

Störningar mellan 23.00–06.00

Musik och andra ljud/störningar

Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Grundregeln är att bara man själv skall höra sin musik, TV och andra ljud. Mellan klockan 23.00 till klockan 06.00 skall det råda fullständig ro i fastigheten. Själv¬klart får man någon gång ha fest, även om samma regler gäller då, men meddela grannarna först så går det kanske bra att tänja något på tiden. Tänk på att avsluta festen i lagom tid och skruva ned musiken så att grannarnas nattsömn inte störs.

När någon stör är det oftast bäst att själv ringa på hos grannen och vänligt be denne dämpa sig. Om detta inte hjälper eller om det inte känns lämpligt att själv ta tag i saken kan man kontakta stiftelsen eller om det är utanför kontorstid, Störningsjouren. En utryckning av vår Störnings¬jour kan medföra att den störande parten blir ersättningsskyldig för utryckningskostnaden. Detsamma gäller vid okynnesanmälningar.

• Försök i första hand tala med den störande parten.

• Om detta inte går kontakta Störningsjouren, Securitas, 031-80 14 50.

• Vid bekräftade störningar faktureras den störande parten. Okynnesanmälningar faktureras anmälaren.