RobertDicksons

Samlingslokal

Vår samlingslokal på Amiralitetsgatan 24 i Majorna kan användas av våra hyresgäster utan kostnad. Lokalen kan användas mellan kl. 09.00–20.00 och skall vara städad senast kl. 09.00 dagen efter bokningen.

Lokalen kan bokas för sammankomster av enklare slag t ex, barnkalas, studentmottagning, föreningsmöte, dopsammankomst, gemensam fika eller annan liknande sammankomst.

Lokalen får inte användas till: fester med livemusik/hög musik, vinstdrivande verksamhet eller annat motsvarande.

Observera att alkohol inte får serveras!

Otillåten användning eller underlåtelse att städa kan komma att innebära att lokalen stängs.

Du bokar samlingslokalen via kontoret på telefon 031-381 64 00.