RobertDicksons

Samlingslokal

Vi har två samlingslokaler som får användas av våra hyresgäster utan kostnad, Amiralitetsgatan 24 och Haga Östergata 5. Lokalerna får användas mellan kl. 09.00–20.00 och skall vara städade senast kl. 09.00 dagen efter bokningen.

Lokalerna kan bokas för sammankomster av enklare slag t ex, barnkalas, studentmottagning, föreningsmöte, dopsammankomst, gemensam fika eller annan liknande sammankomst.

Lokalerna får inte användas till: fester med livemusik/hög musik, vinstdrivande verksamhet eller annat motsvarande.

Observera att alkohol inte får serveras!

Otillåten användning eller underlåtelse att städa kan komma att innebära att lokalerna stängs.

Du bokar samlingslokalerna via kontoret på telefon 031-381 64 00.

Information och ordningsregler hittar du här:

Samlingslokal Amiralitetsgatan

Samlingslokal Haga Östergata