RobertDicksons

Så varmt får det vara i lägenheten

Så varmt får det vara i lägenheten

Förra årets varma sommar gjorde att många upplevde problem med varma lägenheter. Värmeböljan började redan i maj och höll sedan i sig över hela sommaren med utomhustemperaturer över 30 grader veckor i sträck. Det var en väldigt ovanlig sommar med temperaturer som vi normalt sett inte upplever i Sverige.

Hyresvärden ansvarar för att inomhustemperaturen vid normala sommartemperaturer uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd dvs att temperaturen under sommaren inte bör överstiga 26 grader (24 grader resten av året). Vid tillfälliga toppar får man acceptera högre temperaturer under kortare perioder.

Vid extremväder som exempelvis värmeböljor är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inte tillämpliga på samma sätt som annars. Vid extremväder är det oundvikligt med höga temperaturer och man kan inte kräva att hyresvärden installerar klimatanläggningar för att sänka inomhustemperaturen i till exempel en äldre byggnad. Istället får man försöka stänga ute värmen så gott det går genom att dra ner persienner och dra för gardiner och genom att vädra på kvällen och natten när det är svalare ute.

Vad kan du som boende själv göra?

Det finns flera saker du kan göra för att sänka temperaturen i din lägenhet.

  • Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme.
  • Vädra bara på kvällar och nätter, det vill säga när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. Om möjligt ställ upp fönster och dörrar så att det blir korsdrag, det bidrar till att sänka temperaturen.
  • Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater.
  • Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla.
  • Drick ordentligt med vatten och duscha kallt.

Mer information

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbsida och på Arbetsmiljöverkets webbsida