RobertDicksons

Robert Dickson

Robert Dickson föddes 1782 i staden Montrose på den skotska östkusten. Dickson flyttade redan som tjugoåring till Sverige och Göteborg där han fick anställning hos grosshandlare David Aith. När Aith dog 1808 startade Dickson en egen handelsrörelse, han gifte sig med Aiths änka med vilken han fick fyra barn.

Robert Dickson verkade som köpman och redare. Han utnyttjade de stora vinstmöjligheterna som erbjöds i de oroliga tider som rådde i början av 1800-talet  men förlorade hela sin förmögenhet till borgenärer i samband med den ekonomiska kris som drabbade Göteborg 1814.

Även Robert Dicksons yngre bror James Dickson befann sig vid denna tid i Göteborg och 1816 blev Robert Dickson delägare i firman James Dickson & Co. Han lyckades få sina skulder avskrivna och byggde återigen upp en stor förmögenhet. Fyrtio år senare betalade han samvetsgrant tillbaka de skulder som han fått avskrivna.