RobertDicksons

Nya lägenheter planeras på polisens parkering

Artikel i Göteborgs-Posten 2017-12-10

Här planeras 300 nya lägenheter

 

Bostäder för studenter och mindre bemedlade ska bli polisens närmaste granne vid Ernst Fontells plats. I planen ingår också bland annat kontor och hotell.

av Filip Kruse

 

Planerna är fortfarande bara i sin linda. I slutet av november gjordes en markreservation för tomten, som i dag är polisens parkeringsplats. Bakom projektet står Robert Dicksons stiftelse, SGS Studentbostäder och Klippans Kulturfastigheter. Innan det är dags att bygga måste markreservationen bli till en markanvisning och dessutom måste detaljplanen behandlas och klubbas i byggnadsnämnden. Inflyttning lär därför vara några år bort, enligt Derya Tumayer (MP), ordförande för Robert Dicksons stiftelse.

– Jag är själv aktiv inom byggbranschen och de här processerna kan ta hur lång tid som helst. Vi hoppas kunna utföra det så snart som möjligt men det lär nog inte bli förrän 2020. Men det är en grov gissning. Jag vill inte lova någonting, säger hon.

Enligt de tidiga planerna ska Robert Dicksons stiftelse äga 50 av de nya lägenheterna medan SGS Studentbostäder kommer få 240 nya studentlägenheter.

– Det här samarbetet kommer bidra till att bygga en blandstad. I dag finns det mycket kontor i området och det kan kanske upplevas som dyrt och exklusivt. Nu kommer vi också bygga för studenter och mindre bemedlade ur arbetarklassen, säger Derya Tumayer.

Eftersom marken i dag används av polisen som parkering så måste också den frågan lösas. De 123 parkeringsplatserna ska även i framtiden finnas inom området för markreservationen. Ett av villkoren är också att tio procent av bostadsvolymen lämnas till kommunala behov.

När planen väl blivit verklighet så är tanken att både Robert Dicksons stiftelse och SGS Studentbostäder ska flytta sina huvudkontor till den nya byggnadens gatuplan.

– Platsen har en god tillgänglighet och vi kan bygga utifrån våra egna behov. Eftersom vi har fastigheter lite överallt i staden så måste vi finnas centralt, säger Derya Tumayer.

För SGS Studentbostäders del så kommer de nya bostäderna vara ett välkommet tillskott, enligt ordföranden Camilla Widman (S).

– Med den utformning som vi nu föreslagit kan vi skapa ett mer levande område, säger hon i ett pressmeddelande.

Vd för Klippans Kulturfastigheter är Christer Johansson.

– Med kontorslokaler, hotell samt restaurang kan detta bli ett karaktärsstarkt, öppet och levande kvarter över stora delar av dygnet, säger han i ett pressmeddelande.

Arkitekt för projektet är Semrén och Månsson.