RobertDicksons

Lediga garageplatser

Vi har nu lediga garageplatser i våra garage på Bangatan, Landalabergen och Sankt Pauligatan 31-33.

Ring eller mejla vår uthyrningsavdelning för mer information!

Anna Frisäter, 031-381 64 02, Kontakta Anna Frisäter

Monica Grote, 031-381 64 03, monica@robertdicksons.se