RobertDicksons

Karlastaden på Lindholmen

Stiftelsen tar nu ett historiskt steg över Göta Älv och tecknar ett avtal med Serneke om köp av 300 byggrätter på 21 000 m²BTA i nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen. 

Samarbetet med Serneke är ännu ett steg i vårt långsiktiga arbete i Göteborg. Stiftelsen är mycket glad för att avtalet är färdigt. Avtalet skapar möjligheter till fler hyreslägenheter med rimliga hyror i Göteborg, vilket är sällsynt i dagsläget. Projektet innefattar även ett socialt engagemang som innebär att 5 -10 arbetslösa ungdomar kommer anställas under byggfasen som lärlingar, för att senare efter genomgången lärlingsperiod ha möjlighet till fastanställning. Ungdomarna får även möjlighet att teckna hyresavtal för sin första egna lägenhet hos stiftelsen när de erhållit sin anställning.

Produktionen beräknas starta under 2019.