RobertDicksons

Kabel-TV och bredband

I alla våra fastigheter, utom fastigheterna i Lunden, finns ComHem som leverantör för kabel-TV och bredband. ComHem har alltid ett bassortiment av TV-kanaler oberoende om du väljer något annat. För mer information om deras utbud gå in på deras hemsida.

I fastigheterna i Lunden är Telia leverantör för kabel-TV och bredband. För mer information om deras utbud gå in på deras hemsida.

Nytt avtal Itux under 2019

Robert Dicksons stiftelse har tecknat avtal med Itux om öppet fibernät. Avtalet träder i kraft från den 1 juni 2019 med undantag för fastigheterna på adresserna Scheelegatan 3A-B, 4-10 och Sankt Pauligatan 31-33 som först kommer att anslutas till Itux den 9 juni 2020.

Öppet fibernät innebär att du som hyresgäst själv kan välja leverantör av telefoni, bredband och tv från de leverantörer som Itux erbjuder.

ComHem är fortsatt kvar som leverantör i koaxialnätet, dvs antennuttaget, och kommer leverera samma tjänster som tidigare om du inte väljer att teckna något annat avtal.

Erbjudanden från Itux kommer levereras i er brevlådan under våren 2019.