RobertDicksons

Hyresinbetalning

Det är viktigt att du betalar hyran i tid. Hyran skall betalas i förskott varje månad och vara stiftelsen tillhanda senast sista vardagen före varje månads början även om du inte har fått en hyresavi.

Du kan betala in hyran genom bankgiro eller autogiro. Vi skickar vanligtvis ut avier kvartalsvis för nästkommande tre månader, där vi specificerar vad du som hyresgäst betalar för. Du finner information om dina hyresavier, betalningar eller OCR-nummer via Mina sidor.

Har du frågor om exempelvis din hyresavi eller betalningar är du alltid välkommen att kontakta oss.