RobertDicksons

Hyresgästenkät 2018


I mars skickade vi en enkät till våra hyresgäster och nu har resultatet sammanställts.

Stort tack till dig som svarat på enkäten. Det betyder mycket för oss i vårt arbete med att förbättra oss att få in synpunkter på vad du tycker är bra eller mindre bra med ditt boende. 

Hyresgästenkät 2018