RobertDicksons

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring!

En hemförsäkring ger dig ersättning för skador på egendom som du själv äger, hyr eller lånar. Till exempel täcker din hemförsäkring din egendom om du blir bestulen eller råkar ut för en brand eller vattenläcka.

Stiftelsens fastighetsförsäkring ersätter inte skador på din egendom, eller skador du orsakat fastigheten genom vårdslöshet.

Om olyckan varit framme kan man som hyresgäst utan försäkring drabbas hårt ekonomiskt. Skaffa dig en hemförsäkring!