RobertDicksons

Grillning

På grund av brandrisk avråder vi från grillning på balkonger och uteplatser. Det är däremot tillåtet att grilla på gårdarna men grillningen får däremot inte ske på ett brandfarligt sätt. Tänk på att placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank, buskar eller annat som kan börja brinna. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten. Visa dina grannar hänsyn! Rök och matos från grillen kan komma att anses som en störning för dina grannar. 

Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning! 

Då grillarna inte används förvaras dessa i eget förråd.