RobertDicksons

Grillning

Grillning med kol, gasol, eller annan öppen låga är inte tillåten på balkong eller uteplats på grund av brandrisk. Elgrill får dock användas.

Grillning på gården är tillåten, men grillningen får inte ske på ett brandfarligt sätt. Tänk på att placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank, buskar eller annat som kan börja brinna. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.

Visa dina grannar hänsyn! Rök och matos från grillen kan komma att anses som en störning för dina grannar. 

Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning! 

Då grillarna inte används förvaras dessa i eget förråd.