RobertDicksons

Gnistgatan expedition

På grund av ökad belastning i samband med stiftelsens pågående nybyggnation kommer vi inte längre att ha någon fast bemanning på Gnistgatans expedition från och med den 1 januari 2018.

Felanmälan görs som vanligt till bovärden Håkan, som har telefontid måndag-fredag kl 08.30-09.00, övrig tid finns telefonsvarare.

Det går även att maila till felanmalan@robertdicksons.se