RobertDicksons

Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Du förser själv förrådet med lämpligt lås. Stiftelsen ansvarar inte för ägodelar som förvaras i förrådsutrymmen. Tänk på att inte förvara värdefulla föremål eller föremål som är stöldbegärliga i ditt förråd. Om sådan egendom förvaras i biutrymme, det vill säga förråd, så täcks den inte av försäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Förvaring i förråd