RobertDicksons

Förändring i bovärdsområden

Adresser som berörs är: Nymilsgatan 20-30, Gnistgatan 5-7, Kryddhyllan 21-25, Schéelegatan 3 samt 4-10, Kaponjärgatan 2-3 och Västra Skansgatan 4. Kontaktinformationen i portregistret kommer att ändras fredag 31 maj. De hyresgäster som berörs kommer även att få information i brevinkasten under vecka 22.