RobertDicksons

Flytta ut

Avflyttningsdagen

Avflyttningsdagen är den första dagen i månaden innan kl.10.00. Skulle den första dagen i månaden infinna sig på en lördag, söndag eller helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Det är då som nycklarna ska lämnas i vår reception på Stampgatan 15. Lämnas inte nycklarna in, eller om det saknas originalnycklar, kommer låset att bytas och kostnaden kommer att debiteras dig.

Skulle tidigare tillträde vara aktuellt, där du och den inflyttade hyresgäst kommit överens om en dag innan kontraktsdatumet upphör, bör denna överenskommelse vara skriftlig. Du rekommenderas även att behålla din hemförsäkring då du är ansvarig för lägenheten tills ditt kontrakt löper ut.

Oavsett när avflyttning sker ska samtliga nycklar alltid lämnas in i vår reception.

På avflyttningsdagen ska alla utrymmen som du hyrt vara tömda och städade. Vid utebliven eller inte godkänd städning kommer du att debiteras för kostnaden av en flyttstädning.

Din lägenhet ska besiktigas

I samband med att du säger upp din lägenhet bokar du en tid med vår förvaltare för en förbesiktning. Ni går då igenom lägenheten rum för rum och checkar av lägenhetens skick. Vid eventuella skador och onormalt högt slitage som uppstått under tiden du bott i lägenheten har vi som hyresvärd rätt att ta betalt för. Exempel på sådant slitage är om det är ritat på väggarna, hål i en dörr, fettfläckar på tapeten, extremt många eller stora hål efter tavlor o dyl. Om tak och snickerier är målade i andra färger än vitt eller om parketten blivit vattenskadad av exempelvis en blomkruka kan du också bli ersättningsskyldig.

Du har alltid möjlighet att själv reparera skadan fackmannamässigt innan du flyttar. Om du inte åtgärdar skadorna fakturerar vi dig efter att ditt hyresavtal upphört.

Vid besiktningen skall samtliga nycklar till lägenhet, allmänna utrymmen, tvättlås samt postbox finnas framme alternativt noterade på lista eller fotograferade så att du och förvaltaren kan gå igenom vilka nycklar du har.

Flyttstädning

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Detta gäller både om du städar själv eller anlitar en städfirma. En ordentlig flyttstädning och fönsterputsning ska genomföras. Har du förråd så ska detta också tömmas och städas. Glöm inte eventuella cyklar eller barnvagn i närliggande cykel- och barnvagnsrum.

Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Förvaltaren gör en städbesiktning vid avflyttning. Är lägenheten inte ordentligt städad när du lämnar den, har du möjlighet att städa om lägenheten om tid finns till detta. Om inte, beställs en flyttstädning av städfirma och du får stå för kostnaden som vi debiterar dig i efterhand.


Adressändring

När du skall flytta skall du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du skall flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in.  Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Felaktig folkbokföringsadress innebär brott mot folkbokföringslagen och är straffbart. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.