RobertDicksons

Flytta in

Att flytta tar tid vilket kan innebära en stress för många och vi vill här ge dig råd och tips för att underlätta din flytt.

Inflyttningsdag

Inflyttning sker normalt den första dagen i månaden från kl 12.00. Skulle den första dagen i månaden infalla på en lördag, söndag eller helgdag flyttas inflyttning till nästkommande vardag från kl 12.00.

Skulle tidigare inflyttning vara aktuellt, där du och den avflyttade hyresgästen kommit överens om en dag innan ditt kontrakt träder i kraft, bör denna överenskommelse vara skriftlig.

Nycklar

På inflyttningsdagen från kl 12.00 kan du, efter överenskommelse med oss, hämta nycklarna till din nya lägenhet i vår reception på Stampgatan 15.

Ovanstående gäller även vid lägenhetsbyte.

Oavsett när inflyttning sker ska samtliga nycklar kvitteras hos oss för att undvika att du den dagen du flyttar behöva stå för kostnaden av ett låsbyte som tidigare hyresgäst skulle betalat.

Synpunkter på din nya lägenhet

När du flyttar in i din nya lägenhet skall den vara ren och väl städad. Om det mot förmodan inte skulle vara det är du välkommen att kontakta din bovärd eller våra förvaltare.

Hyran

Hyran skall betalas i förskott varje månad och vara stiftelsen tillhanda senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Som hyresgäst hos oss (gäller ej Gnistgatan 5) finns det möjlighet till att utnyttja autogiro för att betala din hyra.

Hemförsäkring

Hemförsäkring måste tecknas.

Flytta el och telefoni/internet

Teckna ett elabonnemang på den nya adressen . Kontakta din elleverantör.

Anmäl flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

Adressändring

När du skall flytta skall du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du skall flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in.  Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Felaktig folkbokföringsadress innebär brott mot folkbokföringslagen och är straffbart. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Ta reda på telefonnummer till din bovärd och journummer

Vid kontraktskrivning får du information med vilka rutiner som gäller vid felanmälan och vem man ska kontakta. Denna information finns även anslagen i din trappuppgång.

Kontrollera brandsäkerheten

Kontrollera utrymningsvägar och annat brandskydd när du flyttar in. Stiftelsen ansvarar för att det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Tänk på att regelbundet kontrollera funktionen. Vid fel på din brandvarnare felanmäl detta till din bovärd.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör.
Skada som uppkommer genom vållande, vårdslöshet eller försummelse kan leda till ersättningsskyldighet för dig som hyresgäst. Vanliga skador som ofta uppkommer är t.ex. fettfläckar på vägg där säng har varit placerad. Detta kan avhjälpas med sänggavel eller skydda väggen på annat sätt. Även nikotinskador är vanliga, röker man inomhus måste man vädra och hålla rent. Uppkommer skada, som måste repareras omedelbart för att inte skadan skall förvärras, är hyresgästen skyldig att genast meddela hyresvärden.

Kontraktsinnehavaren ansvarar även för hushållets övriga medlemmar samt besökare.

Observera att persienner, markiser, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin aldrig tillhör lägenhetens utrustning. Om dessa finns i lägenheten ansvarar hyresgästen för dessa.

   

Göteborg Energi (popup fönster)