RobertDicksons

Bilplats

Du kan ställa dig i kö för garage och/eller p-plats. Intresseanmälan gör du på Mina sidor.

Vi har bilplatser på följande adresser:

Garage
Landalabergen
Amiralitetsgatan/Bangatan
Schéelegatan 3
St Pauligatan

P-platser
Framnäsgatan
Gnistgatan
Schéelegatan
Bangatan

Uppsägning av bilplats

När du säger upp din bilplats vill vi ha din uppsägning skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och den skriftliga uppsägningen skall ha inkommit till stiftelsen senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden inleds vid närmast efterföljande månadsskifte, det vill säga är uppsägningen oss tillhanda den 15 maj, räknas uppsägningstiden från den 1 juni och ditt hyreskontrakt avslutas den 31 augusti. Efter det att din skriftliga uppsägning inkommit till oss skickar vi en bekräftelse på uppsägning till dig.