RobertDicksons

2019 års hyresförhandling

Trots flera möten med Hyresgästföreningen har vi tyvärr ännu inte nått någon överenskommelse avseende 2019 års hyra.

Vi har in i det längsta hoppats på att lyckats nå en överenskommelse inför aviseringen av kvartal tre, juli-september,  men dessvärre måste vi förbereda våra hyresgäster på en retroaktiv hyresreglering.

Stiftelsens ursprungliga yrkade var 3,5% från den 1 april 2019.